2021
Ditte Ejlerskov

Logo Museet for Samtidskunst Logo Museet for Samtidskunst
Fortsæt

Ditte Ejlerskov
The Wrestlers, 2021

The Wrestlers er en virtuel skulptur af kunstneren Ditte Ejlerskov, som Museet for Samtidskunst har erhvervet til museets permanente samling. Skulpturen forestiller to kvinder, der er midt i en brydekamp. Ejlerskovs skulptur er en viderebearbejdning af den klassiske romerske skulptur med samme titel, der viser to mandlige brydere i kamp. Ejlerskov skabte sin version som forberedelse til fødslen af sit andet barn og som et billede på den indre kamp mellem de to hormoner adrenalin og oxytocin, der er forbundet med de modstridende følelser frygt og kærlighed.

Kapitel 1: Introduktion

Ditte Ejlerskovs The Wrestlers er en omarbejdning af en klassisk romersk skulptur og lægger sig i forlængelse af en århundreder lang skulpturel tradition, hvor motivet med de to brydende kroppe er blevet gentaget og modificeret igen og igen.

Værket er tænkt som en ny slags offentlig skulptur: Kunstværket er nu en del af museets permanente samling – men samtidig stilles det til frit til rådighed for alle som gratis download.  Ejlerskov har frasagt sig sin copyright til værket, så det frit kan omformes og bruges kvit og frit af alle. Det vil sige, at alle kan hente, printe, fræse, animere, viderebearbejde og omforme skulpturen. 

Museet for Samtidskunst har erhvervet den virtuelle skulptur til museets samling som en såkaldt NFT, Non-fungible token. NFT-teknologi er en måde at sikre ejerskab over et digitalt objekt og er et felt, Ejlerskov er en af de første billedkunstnere herhjemme er begyndt at afsøge. NFT-teknologien bygger på samme teknologi som kryptovalutaer som Bitcoin og Etherium: Såkaldte blockchains, som henover de sidste årtier har skabt en revolution i finansverdenen ved at etablere elektroniske valutaer som ikke er reguleret på samme måde som de traditionelle. For Ejlerskov repræsenterer den nye teknologi bebudelsen af en æra, hvor det gamle finansielle system erstattes af et nyt mere retfærdigt og transparent globalt system.


Oplev
The Wrestlers

Scan QR koden med dit mobilkamera, eller tryk på QR-koden, hvis du ser dette på din mobil. Så kan du opleve The Wrestlers som augmented reality
Download The Wrestlers som 3D-filer (500 mb)
Animeret walkthrough af scenen med The Wrestlers af Ditte Ejlerskov

Museet for Samtidskunst udvikler løbende undervisningsforløb om Virtuelle skulpturer til grundskoler og gymnasier. Forløbene kan formes efter behov, men vil alle indeholde overvejelser og øvelser omkring sanselighed i de virtuelle universer, frembringelser af fysiske skulpturer og de kunsthistoriske vinkler på The Wrestlers. Her kan du downloade version 1 af undervisningsmaterialet om The Wrestlers.

Hent undervisningsmateriale om The Wrestlers her

Kapitel 2: Skabelsen af The Wrestlers

Skabelsen af The Wrestlers

Maleri har været Ditte Ejlerskovs hovedmedium har siden hun blev færdiguddannet fra Malmö Art Academy i 2009. Skulpturen The Wrestlers kom netop også til verden, fordi Ejlerskov ville bruge den som model til en serie af malerier. Planen var at skabe en digital skulptur, der kunne visualisere en indre kamp som den, Ejlerskov havde oplevet ved fødslen af sit første barn og gerne ville bearbejde og ændre på som forberedelse til fødslen af hendes andet barn.

Ejlerskovs oprindelige plan var at vende og dreje de digitale brydere på sin computer og udprinte de synsvinkler, hun kunne bruge som motiver i sine malerier. Men som arbejdet skred frem blev det tydeligt, at det ikke kunne lykkes at få computerbilledernes ‘sci-fi-agtige’ udtryk med, når motiverne blev gentaget som malerier. Derfor endte kunstneren med at opgive planen om en serie af malerier og i stedet arbejdede hun udelukkende digitalt med skulpturen og de skærmbilleder, som den kunne frembringe. Det er blevet til en større serie af værker, som stadig er under udvikling. Serien består af store todimensionelle computerprints og en serie af vævede tæpper og videoer. Skulpturens oprindelige funktion – at stå model til andre værker – er på den måde stadig gældende, men ikke længere i form af malerier.

“3D-modellen var for mig til at starte med mere et redskab til at skabe værker med – end et kunstværk i sig selv. Og den er stadig begge dele. I starten af 2021 fandt jeg ud af, hvordan NFT-teknologien tillod at jeg kunne lave mine værker – ikke som malerier, men som udelukkende digitale billeder. Når de var digitale og ‘mintet på blockchainen’, som det hedder, beholdt billederne af de to brydere deres sci-fi-agtige udtryk og det mystiske lys, der virker som om det kommer indefra. Samtidig begyndte jeg at undersøge 3D-programmer og opdagede alle de begrænsninger, som lå både hos mig og min computer og hvordan de begrænsninger også åbnede for en masse meget smukke renderingsfejl og glitches.”

“Sammen med Museet for Samtidskunst udviklede vi ideen om en globalt tilgængelig offentlig skulptur. Jeg synes, det er en virkelig dejlig tanke, at mit personlige meditations-instrument – hvis man kan kalde skulpturen det – nu er til rådighed for alle. Den kan stå på dit spisebord ved siden af morgenkaffen eller på dit natbord eller i din have. Måske kan skulpturen få dig til at tænke på hvilke kræfter, der driver og måske plager dig.”


Kapitel 3: Bryderne gennem kunsthistorien

Bryderne gennem kunsthistorien

Ejlerskovs The Wrestlers er en ny version af den verdensberømte klassiske skulptur, der også kaldes Bryderne. Den ældste bevarede version befinder sig i dag på Uffizierne  i Firenze, og er en romersk kopi i marmor fra det første århundrede e.v.t. af en græsk original – formentlig i bronze – som ikke længere findes. Da græske skulpturer sjældent er skabt af en enkelt kunstner, som den vestlige tradition, vi kender siden renæssancen, er det uklart hvem, der i første omgang har formgivet bryderne.

Skulpturen er gennem tiden blevet kopieret, afbilledet og modificeret i utallige versioner og kopier, der i dag findes spredt over store dele af kloden. Da marmorskulpturen blev fundet ved en udgravning i 1583 manglede dens hoveder fx, så de hoveder, der i dag sidder på skulpturen, er senere tilføjelser. I Danmark findes der en bl.a. en bronzekopi i Ørstedsparken i København og en version i gips på Den Kongelige Afstøbningssamling.

Den nye kvindelige version af The Wrestlers lægger sig i forlængelse af skulpturens flere tusinde år lange historie af endeløs kopiering og modificering. Ved at gøre skulpturen frit tilgængelig og lige til at downloade og viderebearbejde eller printe, kan den lange tradition med at omforme og kopiere skulpturen fortsætte – også digitalt.


Kapitel 4: En indre kamp

En indre kamp

For kunstneren symboliserer de to brydende kroppe en indre kamp. Da Ditte Ejlerskov var gravid med sit andet barn gik kun i gang med at formgive den kvindelige version af den klassiske brydekamp som en en måde at bearbejde to modstridende følelser: Angst og kærlighed. Ejlerskovs første fødsel havde været dramatisk og domineret af frygt; en overproduktion af hormonet adrenalin, forhindrer typisk kroppen fra at udskille oxytocin eller kærlighedshormonet som er nødvendigt under fødsel og amning. For at prøve at få kontrol over sin egen krop, så hun kunne gøre den næste fødselsoplevelse kærlighedsfyldt og rolig skabte Ejlerskov skulpturen af de to brydende kvinder, som et meditationsobjekt, der kunne rumme begge de modstridende kropstilstande.

“De to kroppe blev for mig til avatarer for oxytocin og adrenalin. Jeg ville se dem fra alle vinkler i håb om at kunne manifestere en rolig hjemmefødsel langt væk fra hospitaler og indgreb. Jeg bor og arbejder i en nedlagt skole, så jeg kunne arbejde lige indtil jeg skulle føde. For mig er kunst ikke bare er arbejde, det en måde at overleve på. Jeg tager alle vigtige personlige problemstillinger med mig ind i arbejdet.”


Kapitel 5: På vej til en ny æra

På vej til en ny æra

Motivet med de brydende kroppe er åbent for at kunne repræsentere mange forskellige kampe. I starten af 2021 fandt Ejlerskov frem til, at hun kunne skabe billederne af de brydende kroppe som såkaldt krypto-kunst. Krypto-kunst er en betegnelse for en måde at sælge og købe digitale objekter – elektroniske filer som fx en digitalt billede, en gif eller en film – på en måde, som utvetydigt viser hvem, der er den rigtige ejer. Selvom filen kopieres og eksisterer i uendelige eksemplarer, så kan krypto-kunstens blockchain-teknologi stadig fastslå hvem, der er den retmæssige ejer.

Da Ejlerskov havde fundet frem til at skulpturen bedst kom til sin ret – ikke som malerier, men som digitale billeder skabt som krypto-kunst – kom skulpturen for Ejlerskov også til at symbolisere en kamp mellem en gammel verden og en ny. En kamp, som hun ser spejlet i overgangen fra traditionelle centraliserede bank- og økonomisystemer til kryptovalutaernes decentraliserede virtuelle økonomi.

“Vi står i et paradigmeskifte. Vi har et ben inde i en ny æra, men der er en masse kampe, der skal kæmpes i de her år, inden vi kan komme videre. Det er det, krypto er blevet et symbol på for mig – et helt nyt system.”


Perspektiver for projektet Virtuelle skulpturer

Museet for Samtidskunsts projekt Virtuelle skulpturer, hvor Ditte Ejlerskovs The Wrestlers er det første i en række, afsøger digitale skulpturers æstetiske potentialer som en art ny offentlig skulptur. At skulpturen er tilgængelig digitalt overalt, og ikke kun fysisk på ét sted, ændrer radikalt ved den måde, vi er vant til at tænke på kunstværker og offentlige skulpturer. Nogle af de spørgsmål som Museet for Samtidskunst ønsker at undersøge er:

Er vores onlinetilstedeværelse en del af det offentlige rum?

Er et digitalt objekt lige så virkeligt som et fysisk – og hvordan kan et digitalt objekt være fælles?

Hvad sker der med et kunstværks status som singulært objekt, hvis det eksisterer i endeløse kopier og mutationer?

Virtuelle skulpturer er et nyt spor i Museet for Samtidskunsts arbejde. Et spor som fletter forskning, formidling og indsamling sammen og gennem årlige nykommissioner af digitale 3D-værker vil undesøge det digitale kunstobjekts virkelighed, de æstetiske muligheder og de etiske og historiske implikationer af det virtuelle.

Vores liv er en uadskillelig sammenblanding af fysisk og virtuel virkelighed. Hverdagen er for mange af os en blanding af fysiske tilstedeværelse og kropslige interaktioner – men også e-mails, sociale medier, streaming, cloudløsninger og teams-møder. Vi navigerer efter både hukommelsen og Google Maps. Digitale objekter og valuta kan have en effekt i verden på lige fod med fysiske, og vores sociale liv kan foregå i onlinespils kunstige verdener, hvor vi kan genopfinde os selv som nogle helt andre. 

Ved tilsynekomsten af nye digitale teknologier – som internettet, virtual reality og sociale medier fx – fremstår de ofte fyldt med utopiske potentialer om demokratisering og tilgængelighed, om samskabelse og omfordeling. Men et mønster tegner sig også af, at når markedskræfterne i respons finder måder at styre og omforme teknologierne, så ender virkeligheden ofte langt fra de utopiske tanker, som drev udviklingerne af de nye teknologier i første omgang.

Med Virtuelle skulpturer ønsker Museet for Samtidskunst at undersøge det virtuelle og vores delte online-tilstedeværelse som en del af det offentlige rum. Et offentligt rum som dog fungerer på andre præmisser om med andre barrierer og andre markedskræfter. Det er vores håb, at projektet og de kommende kommissioner vil gøre os klogere på den digitale verden, som er overalt omkring os.